Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

EFOP-1.5.3-16-2017-00061 Humán szolgáltatások fejlesztése az Őrségben


Kedvezményezett neve Őriszentpéter Város Önkormányzata
Projekt azonosító száma EFOP-1.5.3-16-2017-00061
Projekt címe Humán szolgáltatások fejlesztése az Őrségben
Szerződött támogatás összege 199.999.551 Ft,-
Támogatás mértéke (%- ban) 100

Projekt tartalmának bemutatása A 9 tagból álló konzorciumunk vezetője Őriszentpéter, a további tagok Ivánc, Bajánsenye, Hegyhátszentjakab, Kercaszomor, Magyarszombatfa, Nagyrákos, Pankasz, Szalafő. Így konzorciumunk összesen 4137 fős lakosságszámmal rendelkezik. A térségben tapasztalható területi, illetve társadalmi különbségek problémájára reagálva projektünk fő céljaként tűzte ki ezen széthúzások csökkentését, a humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítását, a közszolgáltatáshoz való hozzáférés javítását, a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítését, a helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése, a vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatását, a kultúrák közötti párbeszéd erősítését. További célunk olyan fejlesztési programot megvalósítani, amely képes orvosolni a helyi esélyegyenlőségi programokban megfogalmazott problémákat. A felhíváshoz illeszkedve részcéljainkként a következőket fogalmazzuk meg: szakemberhiány enyhítése, hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piacon való megjelenésének ösztönzése, társadalom-szervező szerep erősítése a kisközösségek körében, vidék megtartó képességének hangsúlyozása, kultúrák találkozásának elősegítése.

Projekt tervezett befejezési dátuma 2020-01-31

BŐVEBBEN: http://euprojektek.hu/oriszentpeter/index.html?cel_id=2015

 

MFP-ÖTU/2020. Szeri utak felújítása Szalafőn

 

Szalafő az Őrség központi települése, jellegzetes szeres településforma jellemzi. A szeri utak, így Szalafő útjai is, jellegükből fakadóan fokozott igénybevételnek vannak kitéve. ezen utak különösen, hiszen nemcsak lakóforgalom bonyolódik, hanem turisztikailag is frekventált, számos turisztikai attrakció található a környéken. Az évek során a műszakilag elvárható felújítási munkákat az Önkormányzat anyagi lehetőségei nem tették lehetővé. A burkolathibák mennyisége, mértéke és eloszlása miatt teljes felületű helyreállítás indokolt.

Szalafő Község Önkormányzata a Magyar Falu Program Önkormányzati tulajdonban lévő út- és hídépítés/felújítás MFP-ÖTU/2020. pályázat keretében 29 981 943 Ft, azaz Huszonkilencmillió-kilencszáznyolvanegyezer-kilencszáznegyvenhárom forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Szalafő Alszer u. 92, 94 ,155, Felsőszer u. 580, Papszer u. 660, 672 és 719 hrsz-ú utak teljes felületű burkolatfelújítására.

A fenti közutak lakóút, kiszolgáló út funkcióval rendelkező mellékutak, melyek szabályozatlan közterületek, szűk keresztmetszettel, egynyomú kialakítással kiépítettek. A meglévő burkolat itatott aszfaltmakadám. A pályaburkolat a teherbírás hiányosságai, a vízelvezetés elégtelenségei, a domborzati viszonyok, valamint a műszaki adottságok miatt károsodott, mozaikos repedések, kikopások, kátyúk és süllyedések jelentek meg. A javítási, karbantartási munkák további következménye, hogy a felület homogenitása sem kielégítő. A tervezett felújítás során a teljes építési hosszon a padka lenyesése, lokális hibák javítása a megsüllyedt közműnyomvonalak helyreállítása után teljes felületű kiegyenlítő kőzúzalék réteg készítése, a kiegyenlítő réteggel kialakított pályaprofilra egységesen 5 cm vtg AC-11 kopóréteggel. Befejező munkálatokként az érintett közmű műtárgyak fedlapjának, szerelvényeknek a szintre emelése, a padka pótlása.

A munkálatok során, az Őrségi Nemzeti Park területén, fokozott figyelmet fordítunk a környezet megóvására.

Időjárás

 

Felhőkép

 

Hőtérkép

 

Időkép | www.időkép.hu

 

SZÉCHENYI 2020 EFOP-1.5.3-16-2017-00061

#szalafő

#őrség #pityerszer #alsószer #templomszer #csörgőszer #gyöngyösszer #papszer #felsőszer #hagyomágy #szer #7szer #szerelem #slowlife #pihénes #nyaralás #dödölle #rétes #múlt #építészet

Legfrisseb hírek